Saturday, August 6, 2016

My scrapbook


ทุกครั้งที่ไปเที่ยวจะพยายามทำ scrapbook แต่ไม่เคยสำเร็จซักครั้งเลย
มีทั้งแบบเก็บของไว้ คิดเอาไว้ว่าถ้าว่างแล้วค่อยทำและแบบที่ทำไปได้นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ทำต่อ...

จนมาถึงทริปครั้งล่าสุดนี่แหละ ค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ดีใจๆ

ตอนทำนี่ก็ค่อนข้างใช้เวลาเลย แต่ก็สนุกมากเช่นกัน เห็นนู่นนี่ที่เก็บมาแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยายกาศ
ตอนนั้นขึ้นมาเลย ว่าแล้วก็อยากไปอีก ><

No comments:

Post a Comment