Saturday, February 22, 2014

กล่องไม้


กล่องไม้จริงสำหรับเก็บของ คัมมิ่งซูนค่ะ ^w^

กำลังจะทำอัลบั้มใหม่ เร็วๆ นี้ สำหรับของ selected กระจุกกระจิกในเพจ Mochikaka
หวังว่าจะมีคนชอบเหมือนๆ กันนะคะ

Tuesday, February 18, 2014

doodle 18.02.2557
ไม่ได้อัพรูปวาดสำหรับลูกค้าผู้น่ารักนานมากแล้ว >..<


Sunday, February 9, 2014

กระเป๋าตุง


ก็อยากจะพาเป๋าตุงไปเที่ยวบ้างอะไรบ้าง

Saturday, February 8, 2014