Saturday, February 22, 2014

กล่องไม้


กล่องไม้จริงสำหรับเก็บของ คัมมิ่งซูนค่ะ ^w^

กำลังจะทำอัลบั้มใหม่ เร็วๆ นี้ สำหรับของ selected กระจุกกระจิกในเพจ Mochikaka
หวังว่าจะมีคนชอบเหมือนๆ กันนะคะ

No comments:

Post a Comment