Friday, May 15, 2015

ขอกินด้วยตอนบ่ายๆ เปิดตู้หาหนมกิน แล้วก็เจออันนี้หลบอยู่ข้างหลังป๊อกกี้
เกือบลืมไปเลยว่าเอากลับบ้านมาด้วย

No comments:

Post a Comment