Sunday, January 23, 2011

Badd Octo!

Badd Octo ต่างดาว 3 ขาฝ่ายอธรรมของ Lucky Invader นั่นเองงงงงง.....
ทำเสร็จซักที หลังจากลองถูกลองผิดกะคุณกบมาแล้วทีนึง ^^"
ออกมาน่ารักกว่าที่คิดไว้ซะอีก อยากมีเวลาว่างเยอะๆ จะได้ลองทำสีอื่นด้วย


No comments:

Post a Comment