Tuesday, November 16, 2010

Blue Cat Lomo - Camera Case

ใบนี้ก็ตั้งใจอยากทำมาตั้งนานแล้ว
ตอนแรกกะว่าทำแล้วใช้คู่กับ Green Frog Lomo ของคุณกบ
ซึ่งตอนนี้แอบซกมกไปหน่อยนึงแล้ว อุ อิ...
แต่พอทำเสร็จ...ขายก่อนดีกว่า (จริงๆแล้วคือขี้งกนั่นเอง)
แล้วค่อยทำอีกใบนึงก็ได้เนาะ ^_^

No comments:

Post a Comment