Sunday, March 21, 2010

เปลี่ยนแล้ว...

ใบเก่า(แบบเดียวกัน)ใช้มา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ
เน่ามาก.....แล้วก็เล็กไปนิดนึง
ได้เวลาเปลี่ยนซักที ใบใหญ่ขึ้นอีกนิด เก็บของได้เยอะขึ้นอีกหน่อย
^_^

1 comment: